Актив випускників 2014 || Rada absolwentów 2014! || Актив выпускников 2014 WANTED!

20 Ноя

JZ-kqjgRc-0

З 20 по 27 листопада ти можеш запропонувати свої ідеї для того, щоб стати частиною Активу випускників 2014, який буде координувати роботу та презентувати випускників Майстерні в наступному році.

Od 20 do 27 listopada możesz zaproponować swoje pomysły, które pomogą Ci zostać częścią Rady absolwentów 2014, mającego za zadanie koordynację pracy oraz reprezentowanie absolwentów Pracowni w następnym roku.

С 20 по 27 ноября ты можешь предложить свои идеи, чтобы стать частью Актива выпускников 2014, который будет координировать работу и представлять выпускников Мастерской в следующем году.  

_________________________________________

_______________Text in Polish and Russian see below______________

З прошлого року в Майстерні вперше почав функціонувати актив випускників, який координував діяльність спрямовану на зміцнення мережі випускників програми. Завдяки активу на початку 2013 року почав функціонувати блог випускників, який зосереджує інформацію про мережу, а також містить корисні новини; відбулися зустрічі випускників.

З кожном роком в нашій мережі стає все більше людей, а також все більше можливостей з’являється для того, щоб кожен міг знайти для себе саме те, що цікаво.

За шість років Майстерня нараховує приблизно 350 випускників. Кількість випускників програми Колегіум ім. Теодора Гойсса, яка об’днує подібні до Майстерні програми в різних країнах, складає 1756 випускників з 35 країн. Платформою для спілкування та подальшого втілення спільних ідей випускників є міжнародна спілка MitOst e.V.

Актив випускників потребує людей, які готові підтримувати цілі мережі,  мають нові ідеї та готові їх втілювати!

Для чого існує мережа випускників?

Цілі існування мережі випускників описані на сайті MitOst e.V.:

1. Обмін знаннями

Випускники поєднують свій досвід та роблять його доступним для інших, в результаті чого підвишчується якість роботи в сфері певних тематик.

2. Мережа експертів

Випускники об’єднуються в спільноти залежно від тематичних або регіональних інтересів та отримують підтримку в своїй професійній діяльності. З’являються мережі експертів—основа для розвитку нових ініціатив та кооперацій

3. Залишатися активними

ПО закінченню програми випускники залишаються активними та приймають участь в діяльності робочих груп, спільнот, реалізації конкретних заходів. Таким чином вони забезпечують досягнення довгострокових цілей програми, розвивають процеси через заходи, які вони ініціюють. Вплив цих заходів виходить за часові, тематичні та групові межі програми.

4. Залишатися на звязку

По закінченню програми випускники залишаються на зв’язку. Нові контакти між випускникам різних років, регіонів активно підтримуються. Завдяки зустрічам, обмінам й розповсюдженню інформації виникають нові ідеї та розвивається нова діяльність.

Які функції буде виконувати актив випускників?

Актив—це самостійний волонтерський координуючий орган, який обираєтся випускниками, самостійно визначає план своєї роботи та її пріоритетні напрямки, а також несе відповідальність за виконання своїх обовязків перед собою та спільнотою випускників Майстерні. Координація зі свого боку готова надавати інформаційну, методичну, організаційну та просто людську підтримку J та, звичайно, має певні очікування від активу щодо функцій, які він буде нести:

 • організація комунікації між випускниками на регіональному та міжнародному рівні;
 • Інформаційна підтримка випускників у питаннях можливостей для випускників від Майстерні, Колегіуму ім. Теодора Хойса, МітОсту;
 • Втілення ідей, спрямованих на укріплення мережі випускників, сприяння зміцненню міжрегіональних зв’язків, підвищенню кваліфікації в сфері специфічних тематик (проектний менеджмент, іноземні мови, саморозвиток та ін.);
 • Сприяння обміну досвідом та професійними навичками між випускниками Майстерні та інших регіональних кооперацій;
 • Комунікація з випускниками з інших кооперацій щодо можливої співпраці та нагальних питань.

Наразі для роботи випускників немає фіксованого зарезервованого бюджету, АЛЕ є постійна можливість подаватися на невеличкі фінансування окремих заходів до Майстерні, МітОсту, а також зовнішніх організацій. Про все це обраний актив буде детально проінформований з боку координації. Тож все залежить від вашої ініціативи! Крім того, звичайно, не всі ініціативи потребують бюджету, ми всі це вже добре знаємо з нашого досвіду в Майстерні J

«Чи для мене це?»

Робота  активу буде вестись на волонтерських засадах.

Діяльність активу потребує певного часу, відповідальності, стратегічного мислення, бажання створювати нове, креативності, а також великої мотивації бути активним як в Майстерні так і в суспільстві.

Участь в активі дає можливості відвідувати спеціальні заходи для випускників як в Україні, так і поза її межами; розвивати свої знання щодо можливостей для молоді; розвивати навички розмовної та письмової іноземної мови (англійською, за бажанням — німецької); набувати конкретних практичних інструментів щодо організації заходів та комунікації на всеукраїнському та міжнародному рівні, ефективної командної роботи, а також спробувати в дії стратегічне планування та організаційний розвиток.

Умови та процес відбору активу.

Формування активу буде відбуватися на конкурсній основі в наступній послідовності:

 1. Збір аплікаційних форм з вашою мотивацією бути членом активу, баченням та конкретними ідеями щодо розвитку діяльності випускників (до 29.11.2013). Надіслати свою мотивацію ви можете у он-лайн формі-анкеті за наступним посиланням.
 2. Розміщення ваших бачень, «передвиборчих програм» та ідей на блозі випускників для того, щоб інші могли прочитати ваші пропозиції (до 05.12.2013)
 3. Онлайн голосування за кандидатів (до 11.12.2013).

За всіма питаннями щодо формування активу випускників звертайтеся за мейлом olia.diatel@maysternya.org

||

Od 20 do 27 listopada możesz zaproponować swoje pomysły, które pomogą Ci zostać częścią Rady absolwentów 2014, mającego za zadanie koordynację pracy oraz reprezentowanie absolwentów Pracowni w następnym roku.

W ubiegłym roku w Pracowni po raz pierwszy zaczęła funkcjonować rada absolwentów, która koordynowała działalność ukierunkowaną na wzmocnienie sieci absolwentów programu. Dzięki radzie na początku 2013 roku zaczął funkcjonować blog absolwentów (na razie tylko po ukraińsku), który zbiera informacje o sieci, a także zawiera inne korzystne wiadomości; odbyło się również spotkanie uczestników.

Z każdym rokiem nasza sieć powiększa się o nowych ludzi, jednocześnie pojawia się coraz więcej nowych możliwości, by każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.

W ciągu sześciu lat Pracownia wypuściła ok 350 absolwentów. Program Theodor Heusse Kolleg, który jednoczy podobne do Pracowni programy w różnych krajach, ma 1756 absolwentów z 35 krajów. Platformą dla komunikacji i dalszego wcielania w życie wspólnych pomysłów absolwentów jest międzynarodowe stowarzyszenie MitOst e.V.

Rada absolwentów potrzebuje ludzi, którzy są gotowi wspierać cele sieci, mają nowe pomysłu oraz są gotowi by je realizować!

Po co istnieje sieć absolwentów?

Cele istnienia sieci absolwentów opisane na stronie MitOst:

1.                  Wymiana wiedzą

Absolwenci łączą swoje doświadczenie i udostępniają je innym, w rezultacie czego podnosi się jakość pracy w sferze różnych tematyk.

2.                  Sieć ekspertów

Absolwenci łączą się we wspólnoty zależnie od tematycznych albo terytorialnych interesów oraz otrzymują wsparcie w swojej zawodowej działalności. Pojawiają się sieci ekspertów — podstawa dla rozwoju nowych inicjatyw i kooperacji.

3.                  Pozostawanie aktywnym

Po zakończeniu programu absolwenci pozostają aktywni oraz biorą udział w działalności roboczych grup, wspólnot, realizacji konkretnych wydarzeń. W ten sposób zapewniają osiągnięcie długoterminowych celów programu, rozwijają procesy poprzez wydarzenia, które inicjują. Wpływ tych wydarzeń przekracza czasowe, tematyczne i grupowe granice programu.

4.                  Pozostawanie w kontakcie

Po zakończeniu programu absolwenci pozostają w kontakcie. Aktywnie nawiązywane są nowe kontakty miedzy absolwentami różnych lat oraz regionów. Dzięki spotkaniom, wymianom i rozprzestrzenianiu informacji powstają nowe idee oraz rozwija się nowa działalność.

Jakie funkcje będzie pełniła rada absolwentów?

Rada — to samodzielny wolonterski organ koordynacyjny, który wybierany jest przez absolwentów, samodzielnie wyznacza plan swojej pracy oraz jej priorytetowe kierunki, a także jest odpowiedzialny  za wykonanie swoich obowiązków przed sobą oraz wspólnotą absolwentów Pracowni. Koordynacja ze swojej strony jest gotowa dawać informacyjne, metodyczne, organizacyjne oraz po prostu ludzkie wsparcie, ma również określone oczekiwania od aktywu odnośnie funkcji, które będzie pełnił:

 •  Organizacja komunikacji miedzy absolwentami na poziomie regionalnym i międzynarodowym;
 •  Informacyjne wsparcie absolwentów w kwestiach możliwości dla absolwentów od Pracowni, Kolegium im. Theodora Heussa, MitOstu;
 •  Realizacja pomysłów, ukierunkowanych na wzmocnienie sieci absolwentów, umożliwianie wzmocnienia międzyregionalnych związków, podwyższenia kwalifikacji w sferze specjalnych tematyk (zarządzanie projektami, języki obce, samorozwój itd);
 •  Ułatwianie wymiany doświadczeń oraz profesjonalnych umiejętności między absolwentami Pracowni i innych programów koordynacyjnych;
 •  Komunikacja z absolwentami innych kooperacji odnośnie możliwości współpracy oraz różnych palących kwestii.

Na razie na pracę absolwentów nie ma zarezerwowanego budżetu, ALE jest ciągła możliwość wnioskowania o niewielkie finansowanie oddzielnych wydarzeń do Pracowni, MitOstu, a także zewnętrznych organizacji. O tym wszystkim wybrany aktyw będzie szczegółowo poinformowany przez koordynację. Wszystko zależy od waszej inicjatywy!

Poza tym, oczywiście, nie wszystkie inicjatywy potrzebują finansowania, co wszyscy dobrze wiemy dzięki doświadczeniom wyniesionym z Pracowni.

Czy to jest dla mnie?

Praca rady odbywać się będzie na zasadach wolonterskich.

Działalność w aktywie wymaga pewnego czasu, odpowiedzialności, myślenia strategicznego, chęci tworzenia nowego, kreatywności a także wielkiej motywacji do bycia aktywnym zarówno w Pracowni, jak i w społeczeństwie.

Udział w radzie daje możliwość odwiedzania specjalnych wydarzeń dla absolwentów zarówno w Ukrainie, jak i poza jej granicami; rozwijania swojej wiedzy odnośnie możliwości dla młodzieży; rozwijania umiejętności rozmowy i pisania w językach obcych (angielskim, dla chętnych — niemieckim); zdobywania konkretnych praktycznych instrumentów co do organizacji wydarzeń oraz komunikacji na międzynarodowym poziomie, efektywnej pracy w grupie, a także spróbowania w praktyce planowania strategicznego i organizacyjnego rozwoju.

Warunki i proces wyboru rady.

Kształtowanie się rady będzie odbywać się na podstawie konkursu, w następujący sposób:

 1. Zbiór formularzy zgłoszeniowych z waszą motywacją do bycia członkiem rady, wizją oraz konkretnymi ideami co do rozwinięcia działalności absolwentów (do 29 listopada 2013). Swoje zgłoszenie w postaci ankiety on-line możecie wysłać pod tym linkiem.
 2. Zamieszczenie waszych wizji, «programów wyborczych» oraz pomysłów na blogu absolwentów, po to by wszyscy mogli się z nimi zapoznać (do 5 grudnia 2013).
 3.  Głosowanie on-line na kandydatów (do 11 grudnia 2013).

Ze wszystkimi pytaniami odnośnie procesu kształtowania się aktywu absolwentów możecie się zgłaszać na adres olia.diatel@maysternya.org 

||

С 20 по 27 ноября ты можешь предложить свои идеи, чтобы стать частью Актива выпускников 2014, который будет координировать работу и представлять выпускников Мастерской в следующем году.

С прошлого года в Мастерской впервые начал функционировать Актив выпускников, который координировал деятельность, направленную на укрепление сети выпускников программы. Благодаря активу в начале 2013 года начал функционировать блог выпускников, на котором сосредотачивается информация о сети, полезные новости; состоялись встречи выпускников.

С каждым годом в нашей сети стаёт всё больше и больше людей, а также всё больше возможностей появляется для того, чтоб кажый смог найти для себя именно то, что интересно.

За шесть лет Мастерская насчитывает приблизительно 350 выпускников. Количество выпускников программы Коллегиум им. Теодора Хойса, которая объединяет похожие на Мастерскую программы в разных странах, приблизительно 1756  из 35 стран. Платформой для общения и дальнейшего осуществления совместных идей выпускников является международная сеть MitOst e.V.

Активу выпускников необходимы люди,  которые готовы поддерживать цели сети, имеют новые идеи и готовы их осуществлять!

Для чего существует сеть выпускников?

Цели существоания сети выпускников описаны на сайте MitOst e.V.:

1. Обмен знаниями

Выпускники объединяют свой опыт и делают его доступным для других. В результате повышается качество и скорость работы над конкретными темами.

2. Сеть экспертов

Выпускники объединяются в экспертные сообщества в зависимости от тематических или региональных интересов и получают поддержку в своей профессиональной деятельности. Возникают обширные сети экспертов – база для развития новых инициатив и коопераций.

3. Оставаться активными

После окончания программы выпускники остаются активными и участвуют в деятельности рабочих групп, сообществ, реализации конкретных мероприятий. Таким образом они обеспечивают достижение долгосрочных целей программы, развивают процессы и инициируют события, эффект которых выходит за временные, тематические и групповые рамки этих программ.

4. Оставаться на связи

После окончания программы выпускники остаются на связи. Новые контакты между программными поколениями, регионами и другими группами выпускников активно поддерживаются. Благодаря встречам, обменам и распространению информации возникают новые идеи и развивается новая деятельность.

Какие функции будет выполнять Актив выпускников ?

Актив—это самостоятельный орган, который дйствеут на волонтёрских основах, избирается выпускниками, самостоятельно определяет план своей работы и её приоритетных направлений, а также несёт ответственность за исполнение своих функий перед собой и сообществом выпускников Мастерской. Координация программы со своей стороны готова предоставлять инфомационную, методическую и просто человеческую поддержку J и, конечно же, имеет определённые ожидания по-поводу функций, которые будут реализованы активом:

 • Организация коммуникации между випускниками на региональном и международном уровне;
 • Информационная поддержка выпускников по вопросам возможностей для выпускников от Мастерской, Коллегиума им. Теодора Хойса, сообщества MitOst e.V.;
 • Реализация идей, направленных на укрепление сети выпускников, способствование укреплению межрегиональных связей, повышение квалификации по определенным темам (проектный менеджмент, знание иностранных языков, саморазвитие и т.д.)
 • Способствование обмену опытом и профессиональными навыками между выпускниками Мастерской и других региональных коопераций.
 • Коммуникация с випускниками других коопераций о возможнастях сотрудничества и других вопросах.

На данный момент для работы актива нет фиксированного бюджета, НО есть постоянная возможность подаваться на небольшое финансирование отдельных мероприятий в Майстерню, MitOst, внешние организации. Об этом избранный актив будет детально проинформирован со стороны координации. А также очень многое зависит именно от вашей инициативы! Кроме этого, конечно же, не для всех инициатив необходим бюджет, о чём  мы уже очень хорошо знаем по нашому опыту в Мастерской J

«Для меня ли это?»

Робота  актива ведётся на волонтерських основах.

Деятельность актива требует определённого времени, ответственности, стратегического мышления, желания создавать новое, креативности, а также большой мотивации бать активным как в Мастерской так и в обществе.

Работа в активе даёт возможности принимать участие в мероприятиях для выпускников как в Украине, так и за её пределами; развивать свои знания о возможностях для молодёжи; развивать навыки разговорного и письменного иностранного языка (английский, при желании — нимецкий); приобретать конкретные практические инструменты по организации мероприятий и коммуникации на всеукраинском и международном уровнях, эффективной командной работы, а также попробывать на деле стратегическое планирование и организационное развитие.

Условия и процесс отбора актива.

Формирование актива будет происходить на конкурсной основе в следующей последовательности:

 1. Сбор заявок с вашей мотивацией стать членом актива,  видинием и конкретними идеями по развитию деятельности выпускников (до 29.11.2013). Отправить свою мотивацию вы можете в он-лайн форме-анкете.
 2. Размещение ваших видений, «предвыборных програм» и идей на блоге выпускниковв для того, чтобы другие могли прочитать ваши предложения (до 05.12.2013)
 3. Он-лайн голосование за кандидатов (до 11.12.2013).

По всем вопросам касательно формирования актива выпускников обращайтесь по мейлу olia.diatel@maysternya.org

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: